Loading

Öğr.Gör.Dr.

İsmail BİLGİÇLİ

Subu-Karasu Meslek Yüksekokulu

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

İletişim

bilgicli@sakarya.edu.tr

0264 295 3361

1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Massoud Moslehpour, Van Kien Pham, Wing-Keung Wong, İsmail Bilgiçli - e-Purchase Intention of Taiwanese Consumers: Sustainable Mediation of Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use - MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) - Vol. - pp.1-17 - ISSN : 2071-1050 - DOI : 10.3390/su10010234 - - - - - 2018 -
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Öğr. Gör. Dr. İsmail BİLGİÇLİ Okt. M.Alper CANTİMER - TURİZM ve EĞİTİMİNİN TARİHSEL ve TOPLUMSAL KÜLTÜRE ETKİLERİ BAKIMINDAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ - TURAN-SAM - Vol.10 - pp.207-213 - ISSN : 1308-8041 - DOI : 10.15189/1308-8041 - - - - - 2018 -
2 Öğr. Gör. Dr. İsmail BİLGİÇLİ - Turizm İşletmelerinde Rekabet ve rekabet Gücünü Etkileyen Unsurlar Üzerine Kavramsal Bir İnceleme A Conceptual Analysis on Compounds and Competitiveness ın Tourısm Business - TURAN-SAM - Vol.10 - pp.409-419 - ISSN : 1308-8041 - DOI : 10.15189/1308-8041 - - - - - 2018 -
3 İsmail Bilgiçli Burhanettin ZENGİN - YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE YÖNETSEL HATA VE SORUNLARINA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A RESEARCH ON SUGGESTIONS FOR ADMINISTRATIVE ERROR AND PROBLEMS IN FOOD AND BEVERAGE BUSINESS - TURAN_SAM - Vol.9 - pp.327-335 - ISSN : 1308-8041 - DOI : 10.15189/1308-8041 - - - - - 2017 -
4 İsmail BİLGİÇLİ Burhanettin ZENGİN - Evaluation of Tourısm Establishments in Terms of Tourısm İncentive Law - İnternational Refereed Journal of Humanities and Academic Sciences - Vol.21 - pp. - ISSN : 2147-5385 - DOI : 10.17368/UHBAB.2017.1.0002 - - - - - 2017 -
5 M.Alper CANTİMER İsmail BİLGİÇLİ - EVALUATION OF EXPO 2016 EXPERINCE WITH SUPPORTING THE STUDENTS IN FINACIAL IMPOSSIBILITIES WITHIN THE SCOPE OF THE PROJECT; AGDAŞ SAMPLE - IJIRR International Journal of Information Research and Review - Vol.4 - pp.4007-4010 - ISSN : 2349-9141 - DOI : - - - - - 2017 -
6 M. Alper CANTİMER İsmail BİLGİÇLİ - EKONOMİ ve SOSYAL HAYAT ile KONULARININ, 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA YANSIMASI - Turan-Sam - Vol.9 - pp.132-139 - ISSN : 1308-8041 - DOI : 10.15189/1308-8041 - - - - - 2017 -
7 Fırat ALTINKAYNAK İsmail BİLGİÇLİ - Konaklama İşletmelerinde Kaliteyi Algılama Boyutlarının Başarısızlık Maliyetlerine Etkisi - Turan-Sam - Vol.9 - pp.140-146 - ISSN : 1308-8041 - DOI : 10.15189/1308-8041 - - - - - 2017 -
8 İsmail BİLGİÇLİ Fırat ALTINKAYNAK - TURİZM ENDÜSTRİSİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ; EKONOMİ PARADİGMASIYLA YAKLAŞIM - Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICAFR 16 Özel Sayısı Int. Journal of Management Economics and Business, ICAFR 16 Special Issue - Vol. - pp.560-580 - ISSN : ISSN: 2147-9194 - DOI : - - - - - 2016 -
9 Massoud Moslehpour, Van Kien Pham , İsmail Bilgiçli & Huynh Van Nguyen - Corporate Culture Differences between Taiwan and Vietnam - Journal of Management and Strategy - Vol.7 - pp.81-89 - ISSN : ISSN 1923-3965 E-ISSN 1923-3973 - DOI : doi:10.5430/jms.v7n1p81 - - - - - 2016 -
1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Massoud Moslehpour, Asia University Ismail Bilgiçli, Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Wing-Keung Wong, Asia University, China Medical University, Hang Seng University of Hong Kong Quynh-Xuan Hua-Le, Saigon Institute of Technology - MEETING THE AGRICULTURAL LOGISTICS REQUIREMENTS OF ACCOMODATION ENTERPRISES IN SAKARYA, TURKEY - Journal of Management Information and Decision Sciences - Vol.21 - pp.1-9 - ISSN : 1524-7252 - DOI : 1532-5806-21-1-115 - - - - - 2018 -
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Öğr. Gör. Dr. İsmail BİLGİÇLİ Doç. Dr. Burhanettin ZENGİN - MOTİVASYON ARAÇLARININ ALGILANMASINDA TATİLE ÇIKMANIN İŞVEREN VE YÖNETİCİLER ÜZERİNE ETKİSİ; SAKARYA ÖRNEĞİ - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2018 -
2 Öğr. Gör. Recep YILDIRGAN Öğr. Gör. Dr. İsmail BİLGİÇLİ - ARAP KÖKENLİ TURİSTLERİN TALEP PROFİLİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA; SAKARYA ÖRNEĞİ - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2018 -
3 Öğr. Gör. Dr. İsmail BİLGİÇLİ Öğr. Gör. Recep YILDIRGAN - TURİZM İŞLETMELERİNDE AFET YÖNETİM SÜRECİ - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2018 -
4 Öğr. Gör. İsmail Bilgiçli Doç.Dr. Burhanettin Zengin - Turizm İşletmelerinin Turizm Teşvik Kanunu Açısından Değerlendirilmesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
5 Öğr. Gör.İsmail Bilgiçli Okt. M. Alper Cantimer - EKONOMI VE İKTISAT KONULARININ 7. SINIF SOSYAL BILGILER DERS KITAPLARINDA YANSIMASI - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
6 Öğr. Gör. İsmail BİLGİÇLİ Okt. M. Alper CANTİMER - KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN LOJİSTİK (GIDA-TARIM ÜRÜNLERİ) İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA; SAKARYA ÖRNEĞİ - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
7 Öğr. Gör. ismail BİLGİÇLİ Okt.M. Alper CANTİMER - TURİZM PAZARLAMASINDA MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞTURMADA FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİNİN ÖNEMİ - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
8 Öğr. Gör. Recep YILDIRGAN, Öğr. Gör. İsmail BİLGİÇLİ - TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
9 Öğr. Gör. İsmail Bilgiçli, Öğr. Gör. Fırat Altınkaynak - Turizm Endüstrisinin Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri ve Önemi; Ekonomi Paradigmasıyla Yaklaşım - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
10 Massoud Moslehpour, Van Kien Pham, Selma Yümnü, İsmail Bilgiçli - Brand Foreignness and the Mediating Effect of Quality and Prestige on Purchasing of HTC Brand - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
11 Massoud Moslehpour, Van Kien Pham, İsmail Bilgiçli, Van Huyuh Nguyen - Cross Cultural Comparative Study of Corporate Culture Between Taiwan and Vietnam - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
12 Mehmet Alper Cantimer, İsmail Bilgiçli - Turizm Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Osmanlı-Türk Mutfak ve Tarih Kültürü Üzerine Bir Araştırma;Sakarya Üniversitesi Örneği - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
13 İsmail Bilgiçli, Mehmet Alper Cantimer - Turizm ve Eğtiminin Tarihsel ve Toplumsal Kültüre Etkileri Bakımından Sürdürülebilirliği - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
2.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Öğr. Gör . Mehmet Alper CANTİMER Öğr. Gör. Dr. İsmail BİLGİÇLİ - Türk Tarihi Çerçevesinde Tarih Ders Kitaplarının Karşılaştırılması - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2018 -
2 İsmail Bilgiçli M.Alper Cantimer - Yüksek öğretim Kurumları- Yerel Kamu Otoritesi Ortaklığı (Turizm haftası kapsamında Yerel Tarih çalışması- Taraklı Örneği) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Doç.Dr. Burhanettin ZENGİN Öğr. Gör. İsmail BİLGİÇLİ - Turizm İşletmelerinde Rekabet ve Rekabet Gücünü Etkileyen Unsurlar Üzerine Kavramsal Bir İnceleme - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
2 BURHANETTİN ZENGİN; - SAKARYA'YA GELEN ORTADOĞU KÖKENLİ TURİSTLERİN TALEP PROFİLİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
3 Yrd.Doç.Dr.Burhanettin Zengin Öğr. Gör.İsmail Bilgiçli - Sakarya'daki Turistik otel İşletmelerinin Gıda-Tarım Ürünü Talebine Yönelik Bir Araştırma - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
4 Öğr. Gör. İsmail BİLGİÇLİİSMAİL BİLGİÇLİ; - Kıyı Turizmi Kapsamında Kuzey Sakarya Bölgesinin Değerlendirilmesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2009 -
5 Yrd.Doç.Dr. BURHANETTİN ZENGİN, Öğr.Gör. İSMAİL BİLGİÇLİ - Kıyı Turizmi Kapsamında Kuzey Sakarya Bölgesinin değerlendirilmesi - Assessment of Northern Sakarya Region in Coastal Tourism - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 28 Nisan - 2009 -
6 Şaban KÖKTÜRK, İsmail BİLGİÇLİ - Dünya Seyahat Sektöründe Kullanılan Küresel Bilgi Dağıtım Sistemlerinin Türkiye’deki Faaliyetleri ve Pazar Payları. - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 7-8 Eylül 2007 - 2007 -
2.4-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA POSTER OLARAK SUNULAN VE YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 İsmail Bilgiçli Mehmet Alper Cantimer - Toplumsal Kültüre Etkileri Bakımından Turizmde Sürdürülebilirlik: Literatür İncelemesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
2 Mehmet Alper Cantimer İsmail Bilgiçli - Maddi İmkansızlık İçindeki Öğrencilerin Proje Kapsamında Desteklenmesi ile Expo 2016 Tecrübesinin değerlendirilmesi;Üniversite-Özel Sektör İşbirliği; Agdaş Örneği - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 BİLGİÇLİ, İ - Konaklama Muhasebesi - Lisans - Vol. - pp.240 - ISSN : - DOI : - - - - - 2011 - SAU-K-634
2 BİLGİÇLİ, İ - Turizm Mevzuatı - Lisans - Vol. - pp.144 - ISSN : - DOI : - - - - - 2009 - SAU-K-633
3 BİLGİÇLİ, İ - Turizm Ekonomisi - Lisans - Vol. - pp.238 - ISSN : - DOI : - - - - - 2008 - SAU-K-632
4.6-DİĞER KAMU KURULUŞLARI (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAN HARİÇ) TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJELER (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 - Sakarya'nın Yeni Turizm değeri "Umudun Yenilendiği Kocaali" - - Vol.10.000 - pp. - ISSN : - DOI : 1 - - - - Sakarya'nın Yeni Turizm değeri "Umudun Yenilendiği Kocaali" - 2017 -
2 - KARADENİZ'DEN AKDENİZE KARASU GENÇLERİ EXPO'YU TANIYOR - - Vol.5000 - pp. - ISSN : - DOI : 1 - - - - KARADENİZ'DEN AKDENİZE KARASU GENÇLERİ EXPO'YU TANIYOR - 2016 -
9.5-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 - Otel İşletmeciliği - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
10.5-ULUSAL KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM, KONFERANS VE FESTİVAL GİBİ ETKİNLİKLERİN BİLİM VE/VEYA SANAT KURULU TARAFINDAN VERİLEN ÖDÜL (ADINA BELGE DÜZENLENEN ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURABİLİR) :
1 - Teşekkür Belgesi - Karasu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
2 - Teşekkür Belgesi - Karasu Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
3 - Teşekkür Belgesi - AK Parti Karasu İlçe Gençlik Kolları - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
4 - Teşekkür Belgesi - Karasu Belediyesi - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
5 - Teşekkür Belgesi - Karasu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
6 - Teşekkür Belgesi - Karasu Meslek Yükskeokulu Müdürlüğü - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 - MESLEK EĞİTİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.6 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
2 - TURİZM EKONOMİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
3 - YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
4 - MESLEK EĞİTİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.6 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
5 - TURİZM İŞLETMELERİNDE MUHASEBE - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
6 - TURİZM EKONOMİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
7 - TURİZM EKONOMİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
8 - İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
9 - GENEL EKONOMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
10 - GENEL EKONOMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
11 - MESLEKİ UYGULAMALAR - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
12 - TURİZM EKONOMİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
13 - MESLEKİ UYGULAMALAR - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
14 - TURİZM İŞLETMELERİNDE HUKUKSAL İŞLEMLER - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
15 - TURİZM İŞLETMELERİNDE HUKUKSAL İŞLEMLER - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
16 - TURİZM İŞLETMELERİNDE HUKUKSAL İŞLEMLER - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
17 - İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
18 - TURİZM İŞLETMELERİNDE MUHASEBE - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
19 - TURİZM İŞLETMELERİNDE HUKUKSAL İŞLEMLER - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
20 - GENEL EKONOMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
21 - TURİZM İŞLETMELERİNDE MUHASEBE - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
22 - TURİZM COĞRAFYASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
23 - GENEL EKONOMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
24 - TURİZM COĞRAFYASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
25 - TURİZM COĞRAFYASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
26 - MESLEKİ UYGULAMALAR - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
27 - TURİZM İŞLETMELERİNDE MUHASEBE - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
28 - MESLEKİ UYGULAMALAR - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
29 - MESLEK EĞİTİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.6 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
30 - TURİZM İŞLETMELERİNDE MUHASEBE - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
31 - TURİZM İŞLETMELERİNDE MUHASEBE - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
32 - TURİZM COĞRAFYASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
33 - MESLEK EĞİTİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.6 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
34 - İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
35 - MESLEKİ UYGULAMALAR - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
36 - TURİZM İŞLETMELERİNDE MUHASEBE - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
37 - MESLEK EĞİTİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.6 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
38 - TURİZM İŞLETMELERİNDE HUKUKSAL İŞLEMLER - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
39 - TURİZM İŞLETMELERİNDE HUKUKSAL İŞLEMLER - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
40 - TURİZM EKONOMİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
41 - TURİZM EKONOMİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
42 - MESLEKİ UYGULAMALAR - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
43 - TURİZM İŞLETMELERİNDE MUHASEBE - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
44 - TURİZM İŞLETMELERİNDE MUHASEBE - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
45 - TURİZM İŞLETMELERİNDE MUHASEBE - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
46 - İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
47 - TURİZM EKONOMİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
48 - TURİZM EKONOMİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
49 - TURİZM COĞRAFYASI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
50 - GENEL EKONOMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
51 - TURİZM İŞLETMELERİNDE HUKUKSAL İŞLEMLER - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
52 - TURİZM COĞRAFYASI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
53 - GENEL EKONOMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
54 - İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
55 - SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
56 - TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
57 - TURİZM COĞRAFYASI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
58 - GENEL EKONOMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
59 - TURİZM İŞLETMELERİNDE HUKUKSAL İŞLEMLER - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
60 - TURİZM COĞRAFYASI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
61 - GENEL EKONOMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
62 - İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
63 - SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
64 - TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
65 - TURİZM İŞLETMELERİNDE MUHASEBE - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
66 - REKREASYON VE ANİMASYON YÖNETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.1 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
67 - REKREASYON VE ANİMASYON YÖNETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.1 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
68 - TURİZM İŞLETMELERİNDE HUKUKSAL İŞLEMLER - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
69 - TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.1 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
70 - TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.1 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
71 - İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
72 - İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
73 - GENEL MUHASEBE - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
74 - GENEL MUHASEBE - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
75 - GENEL MUHASEBE - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
76 - GENEL EKONOMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
77 - GENEL EKONOMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
78 - TURİZM EKONOMİSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
79 - TURİZM EKONOMİSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
80 - TURİZM COĞRAFYASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
81 - TURİZM COĞRAFYASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
82 - SEYAHAT İŞLETMELERİ MUHASEBESİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
83 - TURİZM COĞRAFYASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
84 - TURİZM COĞRAFYASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
85 - KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
86 - KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
87 - SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
88 - SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
89 - TURİZM İŞLETMELERİNDE MUHASEBE - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
90 - TURİZM EKONOMİSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
91 - TURİZM EKONOMİSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
92 - TURİZM İŞLETMELERİNDE MUHASEBE - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
93 - TURİZM İŞLETMELERİNDE MUHASEBE - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
94 - TURİZM İŞLETMELERİNDE MUHASEBE - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
95 - İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
96 - DAVRANIŞ BİLİMLERİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
97 - GENEL MUHASEBE - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
98 - GENEL MUHASEBE - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
99 - GENEL EKONOMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
100 - TURİZM EKONOMİSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
101 - TURİZM EKONOMİSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
102 - TURİZM COĞRAFYASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
103 - OTEL UYGULAMALARI I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.1 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
104 - TURİZM COĞRAFYASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
105 - KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
106 - SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
107 - REKREASYON VE ANİMASYON YÖNETİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.1 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
108 - TURİZM İŞLETMELERİNDE HUKUKSAL İŞLEMLER - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
109 - TURİZM İŞLETMELERİNDE MUHASEBE - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
110 - TURİZM İŞLETMELERİNDE MUHASEBE - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
111 - TURİZM EKONOMİSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
112 - TURİZM İŞLETMELERİNDE HUKUKSAL İŞLEMLER - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
113 - SPOR VE SAĞLIK TURİZMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
114 - TURİZM EKONOMİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
115 - BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
116 - TURİZM EKONOMİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
117 - TURİZM İŞLETMELERİNDE HUKUKSAL İŞLEMLER - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
118 - REKREASYON VE ANİMASYON YÖNETİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.1 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
119 - TURİZM İŞLETMELERİNDE HUKUKSAL İŞLEMLER - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
120 - DAVRANIŞ BİLİMLERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
121 - TURİZM EKONOMİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
122 - TURİZM EKONOMİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
123 - GENEL MUHASEBE - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
124 - BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
125 - TURİZM EKONOMİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
126 - KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUHASEBESİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
127 - KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUHASEBESİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
128 - KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUHASEBESİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
129 - EKONOMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
130 - EKONOMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
131 - EKONOMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
132 - EKONOMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
133 - TURİZM EKONOMİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
134 - REKREASYON VE ANİMASYON YÖNETİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.1 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
135 - REKREASYON VE ANİMASYON YÖNETİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.1 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
136 - TURİZM PAZARLAMASI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
137 - TURİZM PAZARLAMASI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
138 - TURİZM İŞLETMELERİNDE HUKUKSAL İŞLEMLER - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
139 - KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUHASEBESİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
140 - KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUHASEBESİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
141 - EKONOMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
14.4-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 - UMUDUN YENİLENDİĞİ KOCAALİ - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
2 - I.Ulusal Türkiye Turizm Kongresi Düzenleme Kurulu üyeliği - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2007 -